Advies voor bouwgerelateerde product- en marktontwikkeling

Disclaimer

Deze website is bestemd voor het verstrekken van informatie. Van Tuel Consult is niet aansprakelijk voor schade die onder meer is ontstaan door gebruikmaking van deze website en de hier verstrekte informatie alsmede alle schade voortvloeiend uit technische storingen, waaronder virussen. Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken.  Van Tuel Consult is niet aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige website die is verbonden en/of gelinkt van of naar deze website. Alle rechten van intellectuele eigendom van Van Tuel Consult op deze website en op andere uitingsvormen van Van Tuel Consult berusten uitsluitend bij Van Tuel Consult. De informatie is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik en het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om de informatie op welke wijze dan ook te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Van Tuel Consult. Deze disclaimer is van overeenkomstige toepassing op e-mails van Van Tuel Consult. De informatie die is opgenomen in e-mails van Van Tuel Consult kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n).